Service-level agreement neboli SLA je dohoda o úrovni poskytovaných služeb. Většinou se používá v IT a má za cíl vymezit podmínky spolupráce a nastavit přijatelné meze pro obě strany. Pokud se SLA poruší, přichází pokuty, pozastavení spolupráce nebo její úplné ukončení.

Ve světě marketplace se SLA využívají pro nastavení možné chybovosti ze strany prodejců vůči koncovým zákazníkům. Oběma stranám jde koneckonců o spokojené zákazníky.

Je důležité, aby zákazník dostal to, co si objednal, včas, v očekávané kvalitě a s adekvátním servisem.

Každý marketplaceSLA nastavené jinak a s různou mírou přísnosti. Je však nutné tuto dohodu dodržovat, jinak vám hrozí pozastavení či ukončení prodejního účtu. SLA jsou nejčastěji definované ve všeobecných obchodních podmínkách.

Nejčastější druhy měřených SLA:

  • Cancel rate neboli počet prodejcem odmítnutých objednávek

  • Doplňování správných tracking number

  • Splnění termínu dodání zboží

  • Přepínání stavu objednávek

  • Potvrzení o doručení, případně vrácení, zboží zákazníkem
Allegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark ZalandoAllegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark ZalandoAllegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark Zalando
Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě! Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě! Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě!
Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.