Barcode

Barcode – česky čárový kód. Jde o jeden z prvních prostředků, který umožnil automatizovaný sběr dat. Jeho hlavním smyslem je umožnit rychlou identifikaci zboží, což usnadňuje například práci ve skladech, ověřování informací o produktu na pokladně nebo reklamaci zboží. Údaje v něm obsažené lze přečíst naskenováním kombinace různě silných čar a čísel.

Barcode umožňuje rychlou identifikaci zboží, což usnadňuje například práci ve skladech, ověřování informací o produktu na pokladně nebo reklamaci zboží.

K přečtení dat z čárových kódů je pak nutné vlastnit buď čtečku (pro jednorozměrné kódy), nebo skener (pro jednorozměrné i dvourozměrné kódy). Druhy čárových kódů se dělí podle dimenze kódů, typů symbolů, které se v kódu používají, nebo podle počtu znaků.

Dimenze kódů:

  • Jednodimenzionální kódy – nejčastěji používané kódy, které se skládají z černých a bílých prolínajících se čar.
  • Dvoudimenzionální kódy – skládají se z černých a bílých čtverců a obdélníků a využívají se, když je třeba do kódu vložit větší množství dat.

Podle druhu symbolů použitých v kódu:

  • Numerické kódy – kódy složené pouze z čísel, nejčastější jsou EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.
  • Alfanumerické kódy – kódy složené z různých druhů znaků a symbolů (písmena, interpunkční znaménka, speciální znaky), například Code 128, Code 39, Code 93 a další.

Podle počtu znaků:

  • Kódy o konstantní délce – kódy, ve kterých je počet kódovaných znaků neměnný, například EAN-13, který má vždy 13 znaků.
  • Kódy o variabilní délce – počet kódovaných znaků je variabilní a může se u stejného druhu kódu lišit, například Code 128 může mít jak 10, tak 20 znaků.
Allegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark ZalandoAllegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark ZalandoAllegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark Zalando
Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě! Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě! Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě!
Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.