Enterprise resource planning (plánování podnikových zdrojů) neboli ERP představuje mozek firmy, který uchovává veškerá data o vašem podnikání. Jde o informační systém, který řídí finance, personalistiku, výrobu a logistiku, marketing a prodej a další oblasti firemní činnosti.

ERP systém automatizuje a integruje klíčové podnikové procesy, jako jsoupřijímání objednávek zákazníků, plánování operací, vedení evidence zásob a finanční data. Může tak přispět k obrovskému zlepšení výkonnosti jakékoliv organizace.

Důležité je mít ERP správně nastavený a integrovaný na vaše další systémy. Každý zaměstnanec by s ním zároveň měl umět správně pracovat.

Jaké jsou jeho hlavní přínosy?

  • Integrace v rámci všech podnikových procesů – abyste mohli plně využívat výhod ERP systému, musíte ho začlenit do všech aspektů vašeho podnikání. Od prvního kontaktu ze strany zákazníka, přes plánování, rozvrhování a výrobu a distribuci produktů, které vyrábíte, až po zaúčtování těchto transakcí.

  • Automatizace zvyšuje produktivitu – díky automatizaci dílčích částí obchodních procesů je ERP dělá rychlejší, účinnější a méně náchylné k chybám. To sníží zatížení vašich zaměstnanců, kteří se jinak musejí starat o kontrolu a opravu dat.

  • Zvyšuje celkovou výkonnostintegrace různorodých podnikových procesů ERP zajišťuje soudržnost, zamezuje zdvojení, diskontinuitu a křížení práce v různých částech organizace. Navíc zvyšuje celkový výkon organizace.

  • Reporty o kvalitě a analýza výkonnosti – analýza ERP umožňuje vytvářet finanční a manažerské reporty i provádět výkonnostní analýzu fungování vaší organizace.

  • Integrace v rámci celého dodavatelského řetězceERP systém by měl přesahovat pole působení vaší organizace a integrovat i dodavatelský a zákaznický proces tak, aby zajistil plnou účinnost v celém dodavatelském řetězci.
Allegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark ZalandoAllegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark ZalandoAllegro Alza Marketplace Amazon Cdiscount eMAG Marketplace Heureka Marketplace Kaufland Global Marketplace MALL Partner Memark Zalando
Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě! Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě! Vše, co potřebujete vědět o marketplaces, na jednom místě!
Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.Platforma pro prodejce o vývoji a novinkách v marketplaces.